Polyfunkčný objekt – Pajštúnska ulica

Polyfunkčný objekt – Pajštúnska ulica

Popis stavby: Ployfunkčný objekt pozostávajúci zo štyroch blokov A, B, C, D, ktoré sú na dvojpodlažnej podnoži. V tejto podnoži sú navrhnuté prenajímateľné nebytové priestory (administratíva, posilovňa, obchody), V suteréne a v časti 1.np sú navrhnuté parkovania. Na 3 až 7 podlažiach v blokoch A, B, C, D sú navrhnuté byty.

Žiadateľ o územné rozhodnutie Realcorp Developments.r.o., Bojnická 18, Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná
Územné rozhodnutie vydané UKSP 13112-TX1/2008-Kb-46, 3. 12. 2008
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 21. 9. 2009
Stavebné povolenie vydané UKSP 16816-TX1/09,10-Kb-15, 25. 1. 2010
Kolaudačné rozhodnutie UKSP 4620 TX3/2012,2013 Fa 9, 22. 1. 2013

web od 2day