Južné mesto – Zóna C1 – 2. etapa

Južné mesto – Zóna C1 – 2. etapa

Popis stavby: 71 dvojpodlažných rodinných domov.

Žiadateľ o územné rozhodnutie Slnečnice, s.r.o., Poštová 3, Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná
Územné rozhodnutie vydané UKSP 21012-TX1/2010-Kb-11, 31. 3. 2010
Žiadosť o stavebné povolenie podaná Pôvodné 24. 6. 2010
Žiadosť o zmenu SP 27. 6. 2012
Stavebné povolenie vydané Pôvodné: UKSP 12629-TX1/2010-Kb-145, 6. 8. 2010
Zmena SP: UKSP 13378 TX2/2012 Fa 41, 3. 8. 2012
Kolaudačné rozhodnutie UKSP 22849,571-TX3/2012,2013-Vč-2, 5. 2. 2013

web od 2day