Pretancovaný voľný čas

Klub za zrkadlom sa zaplní deťmi základných škôl z Petržalky. Mestská časť  v spolupráci so školskými klubmi detí pre nich v piatok 3. mája 2013 zorganizuje tanečnú prehliadku s názvom Tanec v duši.

Cieľom tohto podujatia je poukázať na možnosť trávenia voľného času tancom a vyvolať oň záujem u najmladších žiakov. Tanečnej prehliadke detí vo veku od 6 do 10 rokov v Klube za zrkadlom predchádzali školské kolá, ktoré organizovali školské kluby detí.

web od 2day