Parkovaniu v Petržalke pomôže aj odstránenie starých a nepojazdných áut

Petržalská samospráva sa v rámci riešenia otázok parkovania intenzívne zaoberá parkovacou politikou, okrem toho sa však situáciu s nedostatkom parkovacích miest snaží riešiť aj odstraňovaním starých a nepojazdných vozidiel.

„Samospráva v týchto prípadoch nahrádza povinnosti majiteľov, ktorí svojou nezodpovednosťou komplikujú situáciu s parkovaním. Mestskú časť to stojí veľa úsilia, pretože riešenie dlhodobo odstavených áut nie je jednoduchý proces,“ konštatuje starosta Vladimír Bajan. Staré a nepojazdné vozidlá sa nedajú z parkovacieho miesta odstrániť za pár dní, dokonca ani týždňov. Ich likvidácii či zošrotovaniu predchádza niekoľko nevyhnutých krokov. Petržalská samospráva pravidelne kontroluje stav motorových vozidiel, na kontroly do ulíc chodia pracovníci miestneho úradu. Zameriavajú sa na autá bez evidenčných čísel, ktoré sa podľa zákona o odpadoch (223/2001 Z. z.) môžu pokladať za staré vozidlá. Takéto autá dostanú na predné sklo výzvu pre majiteľa, aby si ho do 30 dní odstránil alebo spojazdnil. Ak tak neurobí, vozidlo dá odstrániť miestny úrad. Okrem vozidiel bez poznávacej značky, kontrolujú pracovníci aj vozidlá, ktorým chýbajú nálepky o vykonaní povinnej technickej a emisnej kontroly, majú prázdne pneumatiky, rozbité zrkadlá, sú bez svetiel alebo sú havarované či inak poškodené. Takéto autá zadokumentujú aj s ich nedostatkami a po zistení majiteľov ich upozornia na stav vozidla. V prípade, že majiteľ na upozornenie nereaguje, požiada mestská časť príslušný Obvodný úrad pre cestnú premávku a pozemné komunikácie o preverenie kontroly technického stavu vozidla. Na základe tohto výsledku môže byť vozidlo vyradené z premávky natrvalo a následne aj z evidencie dopravného inšpektorátu. Až potom nechá samospráva vozidlo odstrániť z miesta odstavenia a následne ho zmluvná spoločnosť zošrotuje.

Napriek tomu, že odstránenie starých a nepojazdných áut je zdĺhavý proces, samospráva sa nevzdáva a práve naopak vyzýva aj samotných obyvateľov, aby boli nápomocní. Na svojej webovej stránke zverejňuje zoznam starých vozidiel, aktuálne ich je viac ako 110. Petržalčania sa tak ľahko dostanú k informácii, či o dlhodobo odstavenom aute pod ich oknami už miestny úrad vie a či sa ním zaoberá a ak áno v akom štádiu riešenia momentálne je. Ak o aute samospráva nevie, obyvatelia ho môžu nahlásiť petržalskému miestnemu úradu, konkrétne na oddelenie životného prostredia – referát čistoty a poriadku. Nahlásenie každého ďalšieho vozidla môže napomôcť k riešeniu problémového parkovania v uliciach mestskej časti.

web od 2day