Skladová hala

Skladová hala, Kopčianska ulica

Popis stavby: Skladová hala bola realizovaná z oceľových väzníkov a stĺpov, stenový plášť je z plechu KOB, okenné otvory sú priebežné o výške 1800 mm. V skladovej hale sú zrealizované dve vstavby pre účely využitia ako Predajňa výrobkov Parkett Store a Hygienické zariadenie pre zamestnancov, obidve vstavby sú zralizované ako samostatné konštrukcie, oddilatované od oceľovej konštrukcie haly.

Žiadateľ o územné rozhodnutie PARKETT STORE, s.r.o., Kopčianska 63, Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná
Územné rozhodnutie vydané
Žiadosť o stavebné povolenie podaná
Stavebné povolenie vydané Dodatočné povolenie spojené s užívaním stavby (kolaudácie)
UKSP 12651,1110,800/2-TX1,TX3/11,12,13-Ga-92, 25. 6. 2013

web od 2day