Jubilantom prišiel zablahoželať starosta

V Dome tretieho veku na Poloreckého ulici sa opäť zišla viac ako stovka seniorov z Petržalky, aby spoločne oslávili jubileá, ktorých sa v tomto roku dožili. Mestská časť Bratislava-Petržalka organizuje toto podujatie dvakrát do roka, aby si aj takto uctila seniorov starších ako sedemdesiat rokov.

Prvé tohtoročné stretnutie jubilantov zahájila miestna čisto dámska kapela Eva Band, ktorá vytvorila hneď na úvod uvoľnenú a veselú atmosféru. Jubilantom vo svojom príhovore zablahoželal starosta Vladimír Bajan, ktorý sa im poďakoval za ich prácu a najmä za to, že aj napriek zaslúženému odpočinku žijú aktívny a plnohodnotný život. „Som rád, že máme takých aktívnych seniorov, ktorých nadšenie a chuť pomáhať mladším generáciám je pre nás veľkým prínosom. Svojim entuziazmom a pozitívnym prístupom k životu, aj napriek vysokému veku, ste pre mnohých z nás príkladom. Prajem vám najmä zdravie, aby sme sa opäť stretli pri oslave vášho ďalšieho jubilea,“ dodal na záver. Po slávnostnom prípitku pozval seniorov na malé popoludňajšie občerstvenie, ktoré im opäť spríjemňovala živá hudba.

Prostredníctvom Kultúrnych zariadení Petržalka pripravuje petržalská samospráva celoročne pre seniorov rôzne kultúrne a spoločenské podujatia a v októbri – v rámci Mesiaca úcty k starším – festival Seniorfest, počas ktorého sa petržalskí seniori môžu bezplatne zúčastniť na výstavách, odborných seminároch, ale aj tancovačkách či koncertoch.

IMG_1378 IMG_1406 IMG_1317

IMG_1387 IMG_1314 IMG_1339

web od 2day