Spomienka na Pavla Bútoru

Dom kultúry Zrkadlový háj, 27. septembra 2013, 19.00 hod.

Septembrový Večer autentického folklóru bude venovaný pamiatke nedávno zosnulého choreografa a folkloristu Mgr. art. Pavla Bútoru, ktorý patril medzi významné folklórne osobnosti. Tancoval v súbore Kokavan, neskôr bol profesionálnym tanečníkom PUĽS-e v Prešove, účinkoval aj vo FS Jánošík v Brne a počas štúdií na VŠMU, v triede prof. Štefana Nosáľa, pôsobil ako tanečník a sólista umeleckého súboru Lúčnica. V roku 1975 sa stal vedúcim choreografom súboru Dimitrovec, ktorý sa v roku 1991 premenoval na Lipu a vytvoril veľa zaujímavých tanečných choreografií. Pracoval v Národnom osvetovom centre v Bratislave ako odborný pracovník pre folklórne súbory a scénický folklorizmus, pôsobil ako folklórny lektor, bol členom porôt a programových komisií rôznych folklórnych festivalov. V rokoch 200 – 2005 bol predsedom Programovej rady FF východná.

V spomienkovom programe účinkujú: umelecký súbor Lúčnica, folklórne súbory Ekonóm, technik, Bezanka, Skorušiná z Liesku, Dimitrovec – seniori, Rozkazovačky z Očovej, Kubánkov sen, Tanečnice z Lúčnice – seniorky a ďalší. Programom bude sprevádzať Ján Jankov. Na záver nebude chýbať spoločenské posedenie pri ľudovej hudbe a občerstvení.

web od 2day