Petržalka CITY – lokalita A – 1. etapa (Chorvátske rameno – Hálova – Rusovská)

Petržalka CITY – lokalita A – 1. etapa (Chorvátske rameno – Hálova – Rusovská)

Popis stavby: Budova je navrhnutá s 8. nadzemnými podlažiami, kde 2 až 8 np sú navrhnuté byty, na prízemí sú obchodné priestory, v dvoch podzemných podlažiach je nvrhnuté parkovanie.

Žiadateľ o územné rozhodnutie FORESPO PETRŽALKA CITY, a.s., Karloveská 34, Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná
Územné rozhodnutie vydané UKSP 5100-TX1/09-Ja-16, 7. 5. 2009
Žiadosť o stavebné povolenie podaná Pôvodné: 23. 12. 2009
Stavby: 23. 4. 2012
Stavebné povolenie vydané UKSP 22267-TX1/09,10-Ja-191, 21. 10. 2010
UKSP 1872-TX1/12-Ja-38, 20. 8. 2012 (ZSPD)
Kolaudačné rozhodnutie UKSP 10869/2-TX3/2013-Ku-130, 30. 8. 2013

web od 2day