Večer autentického folklóru – obec Poniky

Dom kultúry Zrkadlový háj, 29. november 2013, 19.00 hod.

Cieľom folklórneho cyklu, ktorý má dlhoročnú tradíciu, je prinášať do Petržalky jedinečné spojenie tradičnej hudby, tanca, ľudových zvykov a gastronómie pre všetkých milovníkov folklóru.

V novembri bude vo Večeri autentického folklóru hosťovať so svojím umeleckým programom Folklórna skupina Poničan, ktorá pôsobí pri Obecnom úrade v Ponikách.

FSk Poničan bola založená pred 40-timi rokmi a s menšími prestávkami pracuje až dodnes, má 25 aktívnych členov. Udržiava autentický folklór z Ponik, okolia a Podpoľania. Spolupracuje s ľudovou hudbou Zacharovci z Ponik, ale má aj svoju ľudovú hudbu folklórneho súboru Poničan. Každý člen vlastní svoj kroj, ktorý je vyšívaný krivou ihlou.

Podujatie je realizované s podporou Ministerstva kultúry SR, Bratislavského samosprávneho kraja a Nadácie Vladimíra Bajana.
Vstupenky v predaji v pokladniciach KZP a v sieti Ticketportal.

web od 2day