K cieľu vedie aj efektívna komunikácia

Na základe odporúčania tímu externých hodnotiteľov udelil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR mestskej časti Bratislava-Petržalka titul Efektívny používateľ modelu CAF. Ocenenie z rúk ministra hospodárstva Tomáša Malatinského si prevzal starosta Petržalky Vladimír Bajan.

V Prioritných cieľoch na roky 2011-2014 si mestská časť stanovila, že vybuduje transparentnú Petržalku, aby sa pre svojich obyvateľov stala dôveryhodným, rešpektovaným a vyhľadávaným partnerom. Prvoradou úlohou je poskytovať služby Petržalčanom ľudským a otvoreným spôsobom. Aby zamestnanci zvýšili kvalitu, efektivitu a vlastnú výkonnosť, rozhodli sa pre implementáciu vybraného modelu kvality. „Je to pre celý úrad významné ocenenie a patrí predovšetkým zamestnancom, ktorí aj takto vyjadrili úprimný záujem fungovať ako otvorená a transparentná inštitúcia. Predovšetkým išlo a naďalej ide o zefektívnenie vnútorných mechanizmov úradu, zlepšenie jeho služieb a celkovej efektívnosti a jeho pôsobenia navonok – smerom k Petržalčanom, pretože to, čo robíme, je o nich a pre nich,“ poďakoval sa starosta Vladimír Bajan.

Nástroj na samohodnotenie určený pre verejnú správu, známy ako Spoločný systém hodnotenia kvality (model CAF – Common Assessment Framework) vyvinuli na základe analýz Európskej nadácie pre manažérstvo kvality, akadémie Speyer v Nemecku a Európskeho inštitútu pre verejnú správu v Maastrichte. V apríli sa uskutočnilo na miestnom úrade hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF a od mája tohto roka je mestská časť Bratislava-Petržalka oprávnená používať tento titul dva roky. „Ako prvá samospráva na Slovensku sme získali významné ohodnotenie, že sme si zvolili správny smer ako efektívne komunikovať s obyvateľmi, ako ich aktívne zapojiť do diania na území Petržalky a ako spoločne riešiť všetky problémy, ktoré so sebou život v meste prináša,“ dodal Vladimír Bajan.

web od 2day