Festival duchovnej hudby v Petržalke

V sobotu 7. decembra o druhej hodine popoludní sa v Dome kultúry Lúky uskutoční nultý ročník hudobného festivalu HUDBA DUCHA. V tomto krásnom predvianočnom čase tu zaznejú duchovné skladby od chorálu, skladieb liturgického charakteru až po diela určené pre koncertné prevedenie.

Duchovná hudba sa zameriava na duchovno ako opak telesných a svetských vecí a hudobné diela vytvára pre rozvoj pocitov a vnútra človeka. Hlavným cieľom festivalu je snaha o uchovanie a šírenie kultúrneho dedičstva spočívajúceho na duchovných základoch. Duch a hudba boli a sú odjakživa späté vo všetkých kultúrach. Dramaturgia preto vychádza z odkazu spolupatričnosti všetkých národov, predkladá multikultúrny koncept, ktorý je orientovaný na rôzne duchovné smery rôznych národností. Festival sa usiluje o vytvorenie kultúrno-komunikačnej platformy a pokúsi sa predviesť poslucháčom aj súčasnú duchovnú hudbu ako určitý manifest toho, že duchovné texty a duchovná hudba stále inšpirujú všetky generácie.

Na festivale vystúpi speváčka a hudobníčka Slávka Tkáčová, absolútna víťazka súťaže Gospel talent 2013. Okrem skladby Chcem veriť, s ktorou vyhrala celoslovenskú gospelovú súťaž, na festivale predvedie aj ďalšie autorské skladby. Ďalej tu vystúpia aj hudobné formácie Muezzin, Miriam Kaiser Band, Michal Paľko orchester a Adela Hroncová zaspieva skladby so svojho debutového albumu TICHO. Vyvrcholením celej akcie je pred polnocou koncert súboru L!ve Worship z Galanty, na ktorom zaznejú nádherné zborové skladby so sprievodom orchestra.

Hudba, ktorá nepôsobí primárne na rozum, ale predovšetkým na citovú oblasť človeka, ktorá zasahuje až do podvedomia, je akoby kľúčovou dierkou, cez ktorú možno i v sebe samom zahliadnuť zlomky inej skutočnosti. Festival HUDBA DUCHA je modlitba vyjadrená piesňou a hudbou.

Hudba ducha

web od 2day