Slovenský červený kríž ocenil petržalských darcov krvi

Na Slávnostný večer darcov krvi spojený s odovzdávaním plakiet prof. MUDr. Jana Janského a prof. MUDr. Jána Kňazovického pozval Slovenský červený kríž, Územný spolok Bratislava-mesto 28 Petržalčanov, ktorí si toto ocenenie zaslúžili darovaním krvi bez nároku na akúkoľvek finančnú odmenu.

Žijú v anonymite a veľa Petržalčanov ani netuší, že možno práve ich sused či suseda už niekoľko rokov zachraňujú ľudské životy doslovne na počkanie. Slávnostný večer oceňovania bezpríspevkových darcov krvi je považovaný za akt vzdania úcty a poďakovania všetkým, ktorí darujú to najcennejšie. „Vy všetci ste zachránili viac životov ako jedna veľká nemocnica za rok,“ povedal vo svojom príhovore nedávno zvolený prezident Slovenského červeného kríža doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD. a dodal, že zo strany samospráv sa stretávajú s neporovnateľne väčšou ochotou ako na ostatných úrovniach. Najvyššie ocenenie – medailu prof. MUDr. Jána Kňazovického za 80 darovaní u žien a 100 darovaní u mužov – si prevzali páni Peter Pospíchal a Pavel Dolník, ktorí spolu darovali 90 litrov tejto vzácnej tekutiny bez nároku na odmenu. Diamantovú Janského plaketu si odniesol Marián Bilic za 80 darovaní krvi. „Aj v Petržalke sa darovanie krvi stalo tradíciou a som rád, keď vidím že sa zapája stále viac mladých ľudí. Pevne verím, že aj na Mikulášskej kvapke krvi, ktorú mestská časť organizuje 2. decembra, spoločne „nakvapkáme“ viac ako minule,“ povedal starosta Vladimír Bajan, ktorý tiež patrí k dlhoročným bezpríspevkovým darcom a dodal, že aj on sa pripája svojim ďakujem všetkým oceneným.

Ľudskosť, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľná služba, jednota a svetovosť sú základnými princípmi Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Základné princípy boli schválené XX. Medzinárodnou konferenciou Červeného kríža v októbri 1965 vo Viedni.

Bronzovú Janského plaketu dostali:
1/. Mgr.Zuzana Pašiaková
2/. Ing.Vladimíra Kuchtová
3/. Mária Gálová
4/. Ing.Blanka Rujbrová
5/. Ing.Peter Graňák
6/. Tomáš Drgoňa
7/. Mgr.Roman Mikuš
8/. Ľuboš Herceg
9/. Ivan Baroňák
10/. Ing.Vladimír Marônek
11/. Pavol Leco
12/. Juraj Munkácsy

Striebornú Janského plaketu dostali:
1/. Peter Pivko
2/. Marta Lieskovská
3/. Ivana Vigašová
4/. Eva Furáková
5/. Matej Motus
6/. Ing.Peter Schneider
7/. Stanislav Svitok

Zlatú Janského plaketu dostali:
1/. Ing.Ján Lukáš
2/. Ondrej Uhliar
3/. Dušan Hetš
4/. Mária Kulcsárová
5/. Ján Hátas
6/. Róbert Baran

IMG_3798 IMG_3807 IMG_3810

IMG_3818 IMG_3829 IMG_3832

IMG_3837 IMG_3845 IMG_3849

web od 2day