Petržalčania si prevzali vianočnú dávku

Ani tento rok starosta nezabudol na sociálne slabšie rodiny s deťmi, invalidných či osamelých obyvateľov Petržalky. Mimoriadnu vianočnú sociálnu výpomoc dostalo pred sviatkami radosti a pokoja 330 Petržalčanov a rodín.

Mestská časť Bratislava-Petržalka poskytuje sociálnu pomoc svojim obyvateľom počas celého roka. Či už je to vo forme finančného príspevku, možnosti nakúpiť si lacnejšie v sociálnej výdajni alebo aj odborným poradenstvom. Celoročnú starostlivosť o Petržalčanov v núdzi uzatvára každoročne Vianočná sociálna dávka vo forme poukážok na nákup potravín, drogérie, či drobných spotrebičov do domácnosti. Petržalčanom a rodinám evidovaným na Oddelení sociálnych vecí a rodiny, ktorí majú veľmi nízky príjem, sú osamelí či invalidní, poskytuje samospráva takúto pomoc už 21 rokov.

V roku 2013 bolo na oddelení evidovaných takmer 800 obyvateľov a rodín, z ktorých na základe presne stanovených kritérií vybrala samospráva 330 prijímateľov. Komisia prihliadala u osamelých obyvateľov na vážnosť zdravotných problémov, vek, celkovú osamelosť, u starých a invalidných občanov na výšku dôchodku a zdravotné problémy a u rodín s deťmi na celkový príjem a počet detí v rodine, neplnenie si vyživovacej povinnosti zo strany druhého rodiča, dlhodobá nezamestnanosť živiteľa rodiny a pod. Najväčšia časť z tohtoročného vianočného balíčka išla do 140 rodín s deťmi. Takmer dve stovky starých, osamelých či invalidných obyvateľov Petržalky potešil starosta sumou od 45 do 55 eur. „Som úprimne rád, že našim obyvateľom, ktorí sa často nie vlastným pričinením, ocitli vo finančnej núdzi, prekvapila ich dlhodobá choroba či im zomrel jediný žijúci príbuzný, dokážeme rôznou formou pomáhať priebežne počas celého roka. Je pravdou, že títo ľudia potrebujú pomoc počas týchto sviatočných dní asi najviac z celého roka, aby si aj oni mohli užiť pokojné a šťastné sviatky,“ dodal starosta Vladimír Bajan.

web od 2day