Vianoce v denných centrách

V budove Technopolu, v ktorej sídli aj petržalský miestny úrad, zavládla atmosféra Vianoc. Pokoj a pohoda sa šírili vstupnou halou, kde mestská časť zorganizovala výstavu prác seniorov z Petržalky. Ľudia, ktorí si prišli niečo vybaviť, sa zastavovali pri prácach s vianočnou tematikou, ktoré vyrobili šikovné ruky dôchodcov z denných centier.

Tých je v Petržalke šesť a spolu ich navštevuje 400 Petržalčanov. To ostatné, šieste na Gercenovej ulici, otváral petržalský starosta Vladimír Bajan v decembri minulého roka. Splnil tak sľub seniorom z Dvorov, teda zo štvrti, v ktorej dôchodcom chýbala možnosť stretávať sa so svojimi rovesníkmi a spoločne sa venovať záľubám. Po roku jeho existencie nám prezradila pani Justína, ktorá pravidelne navštevuje toto denné centrum, čo jej chvíle strávené v spoločnosti svojich rovesníkov dali: „Postretala som tam nových ľudí, našla nové kontakty a priateľstvá, vychádzame si v ústrety. Spolu si zaspievame aj s našim hudobníkom, robíme rôzne výstavy – na jeseň to bola výstava šarkanov, teraz sú to Vianoce – a vždy nás poteší keď vidíme ako deti z okolia obdivujú naše diela, ktoré vystavujeme vo výklade.“ dodala pani Justína.

Celoročnú verejnú angažovanosť seniorov dlhodobo podporuje mestská časť cez materiálnu a finančnú pomoc denným centrám. Pomoc zo strany petržalskej samosprávy prichádza taktiež cez rôzne sociálne programy ako napríklad príspevok na stravovanie dôchodcov, či bezplatné občianske poradne v oblasti zdravia a dôchodkovej legislatívy. Samospráva tiež zabezpečuje výučbu cudzích jazykov, rôzne cvičenia a výlety a pri príležitosti životného jubilea organizuje pre jubilantov slávnostné posedenia. Ostatne sa Petržalka zamerala aj na ochranu zdravia i majetku starších ľudí, ktorých dôverčivosť niektorí ľudia, tzv. šmejdi, zneužívajú. Okrem iného pripravila pre nich prednášku s praktickými ukážkami, ako sa účinne ubrániť fyzickému napadnutiu, ale i prednášku ako sa nezadĺžiť pred Vianocami.

Petržalskí seniori môžu tiež vstupovať do rozhodovania o veciach verejných aj vďaka tomu, že v mestskej časti pôsobí Rada petržalských seniorov, ktorá je poradným orgánom starostu V. Bajana.

web od 2day