Seniori v Petržalke budú súťažiť v sudoku

Na štvrtok 23. januára 2014 pripravuje petržalská samospráva ďalšiu akciu venovanú seniorom. Súťaž v sudoku bude hostiť petržalské Denné centrum na Vyšehradskej ulici, kde sa o 10.00 h. zídu seniori obľubujúci túto logickú hru.

Do súťaže sa petržalskí seniori môžu ešte prihlásiť, a to priamo v dennom centre u vedúcej p. Ruženy Borzovej, alebo telefonicky na 63 82 64 47. S nápadom zorganizovať súťaž prišla Rada seniorov. „Vítam každý podnet, ktorý prispeje k udržaniu dobrého zdravotného stavu i dobrej nálady našich seniorov. S návrhom spraviť súťaž prišli samotní dôchodcovia, a preto sme sa rozhodli ju zorganizovať,“ komentuje aktivitu samosprávy jej starosta Vladimír Bajan, ktorý s Radou seniorov, ako so svojim poradným orgánom, úzko spolupracuje.

Petržalská samospráva prichádza so súťažou krátko po tom, ako vlani spoluorganizovala seminár pre dôchodcov o ochrane ich majetku a zdravia. O nekalých praktikách tzv. šmejdov vtedy skôr narodeným Petržalčanom porozprávala štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR Monika Jankovská. Podobné aktivity pripravuje mestská časť pravidelne počas celého roka. „Okrem tradičných veľkých podujatí ako Seniorfest, Vianoce v denných centrách, oceňovanie jubilantov a pod., máme pre seniorov pripravených viacero akcií, ktorými sa snažíme spestriť ich program,“ dodáva V. Bajan.

web od 2day