V Petržalke je nová príležitosť stať sa hokejovou legendou

Na petržalskej Základnej škole Dudova 2 sa vďaka vzájomnej spolupráci hokejového klubu HC Petržalka 2010 a Mestskej časti Bratislava-Petržalka podarí v budúcom školskom roku otvoriť prvú športovú triedu so zameraním na ľadový hokej.

Napriek tomu, že Petržalka nemá veľkú hokejovú tradíciu, vyrástli tu dvaja skvelí slovenskí hokejisti Vladimír Dzurilla a Jaroslav Halák. Teraz v najväčšej bratislavskej mestskej časti -v Petržalke vďaka spoločnému úsiliu miestnej samosprávy a súkromného sektora vzniká priestor pre podporu športu u detí a mládeže v top športe na Slovensku. „Som rád, že investorovi sa v nie ľahkej situácii podarilo v Petržalke postaviť zimný štadión, ktorý už rok slúži aj verejnosti a verím, že v budúcnosti sa aj v samospráve podarí nájsť prostriedky na podporu hokeja najmä pre deti a mládež,“ povedal petržalský starosta Vladimír Bajan. K myšlienke vytvorenia hokejovej triedy sa pozitívne postavila riaditeľka Základnej školy Dudova 2 Hana Závodná „V podmienkach našej školy sme dlhodobo schopní skĺbiť záujem o profesionálnu športovú prípravu a kvalitný vzdelávací proces mladých športovcov tak, ako je tomu zvykom v najlepších školách so zameraním na šport.“ Škola sa aktuálne pripravuje na prijímacie skúšky, ktoré sú určené pre terajších štvrtákov. Nová hokejová trieda bude poskytovať plnohodnotnú výuku v rámci školského vzdelávacieho programu, ktorá bude obohatená o športovú prípravu. Žiaci hokejovej triedy budú trénovať na novom zimnom štadióne v Ovsišti, ktorý ponúka vhodné prostredie a hokejovú školu na vysokej profesionálnej úrovni. „O kvalite športovej prípravy svedčí aj skutočnosť, že ženský seniorský tím má medailové ambície v slovenskej ženskej extralige,“ poukazuje na kvalitu športovej prípravy prezident HC Petržalka 2010 Lukáš Machala.

Prijímacie skúšky do hokejovej triedy na ZŠ Dudova 2 pre piaty ročník sa budú konať v stredu 19. februára 2014 v priestoroch základnej školy v čase od 15.00 do 17.30 h. (náhradný termín je 30. apríl 2014). Prihlášku netreba posielať vopred, stačí prísť na skúšky v čase ich konania.
Podmienky prijatia:
a) záujemcovia o športovú triedu so zameraním na ľadový hokej môžu byť chlapci a dievčatá, ktorí v školskom roku 2013/2014 sú žiakmi 4. ročníka a prijímacieho konania sa zúčastnia so zákonným zástupcom,
b) žiadosť zákonného zástupcu a súhlas zákonných zástupcov so zaradením žiaka do športovej triedy so zameraním na ľadový hokej,
c) úspešné absolvovanie motorických testov všeobecnej pohybovej výkonnosti:
• beh na 20 m – faktor lokomočnej rýchlosti,
• skok do diaľky z miesta – faktor odrazovej sily dolných končatín,
• hod 2kg plnou loptou – faktor dynamickej sily horných končatín,
• člnkový beh 6×9 m – faktor akceleračnej rýchlosti,
• prekážková dráha – faktor obratnosti,
d) potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti uchádzača,
e) záujem o ľadový hokej.

web od 2day