Takto Petržalku vidím ja

Život v meste je o kompromisoch. Na malej ploche sa často stretnú ľudia nielen rôzneho veku, vzdelania, s rôznymi záujmami, ale aj s rôznymi charaktermi, predstavami a očakávaniami. Táto škála rôznorodosti sa chtiac-nechtiac odráža na celkovom charaktere oblasti a podpisuje sa na jej budúcnosti. Naučiť sa spolunažívaniu je jednou z veľkých výziev života. Táto doba nás označuje ako človeka spoločenského, i keď – ruku na srdce – naše správanie tomu nie vždy nasvedčuje.

V nedávnom telefonickom prieskume verejnej mienky sa ukázalo, že viac ako 80 percent opýtaných Petržalčanov by zo svojho domova – z Petržalky – chcelo mať plnohodnotnú mestskú časť, v ktorej je funkčná dopravná sieť ale aj zelené plochy a parky, detské ihriská a športoviská ale aj reštaurácie, bary a pohostinstvá, kultúrne stánky ale aj festivaly, spoločenské udalosti a vianočné trhy. A opäť sme pri kompromisoch. Taký istý kompromis musia hľadať aj starosta a miestne zastupiteľstvo pri príprave revitalizácií území v Petržalke. Citlivo zvážiť mieru zásahu do lokality, prehodnotiť plánované zmeny a v neposlednom rade zohľadniť aj otázku financií. Preto v súvislosti s plánovanou rekonštrukciou parku Námestia Hraničiarov pripravila mestská časť výstavu spojenú s prezentáciou realizačného projektu Ing. arch. Františka Láncoša, ktorému podkladom bola práve študentská práca, takže výsledný projekt je prienikom skúseností a odvahy. Na výstave predstavia Petržalčanom svoje práce nádejní študenti architektúry, v ktorých riešili niektoré vytipované lokality na území Petržalky. „Petržalčania majú možnosť ovplyvniť tvár Petržalky aj prostredníctvo participatívneho rozpočtu, ktorý práve pripravujeme a obyvatelia budú môcť aj v tomto roku opäť hlasovať za športovisko, náhradnú výsadbu, schodisko či terasu, ktorú mestská časť revitalizuje“, dodal starosta Vladimír Bajan.

Jedinečnú výstavu si môžete pozrieť od 24. januára do 7. februára vo výstavnej sieni CC Centra na Jiráskovej ulici v Petržalke. Vstup je voľný. Samospráva voľne nadviazala na výstavu, ktorú predstavila v mesiacoch jún až október minulého roku pri príležitosti 40. výročia položenia základného kameňa výstavby petržalského sídliska.

IMG_6751 IMG_6757 IMG_6763

IMG_6830 IMG_6831 IMG_6836

IMG_6846 IMG_6848 IMG_6866

web od 2day