Februárový program Kultúrnych zariadení Petržalka

Okrem maškarného plesu, ktorý k fašiangovému obdobiu nepochybne patrí, pripravili Kultúrne zariadenia Petržalky podujatia pre deti i seniorov, medzi ktorými sú rôzne tvorivé dielne, hudobné aj tanečné akcie, filmy a výstavy. Chýbať nebude pokračovanie cestovateľského klubu a divadelné predstavenie Štúra a Malachovského. Zaujímavosťou sú podujatia špeciálne pripravené na čas jarných prázdnin.

Petržalský maškarný ples
Peter Szabados – Stroj času
Prázdninové hranie v KZP

web od 2day