Karimpol park

Karimpol park, Kopčianska ulica

Popis stavby: Stavba pozostáva z troch multifunkčných objektov A, B, C so zameraním na výrobu, vývoj, výskum, logistiku, sklady a administratívu, vzájomne prepojených s jedným podzemným podlažím. Objekty A, B, C sú navrhnuté ako štvor podlažné. V podzemných podlažiach je navrhnuté parkovanie, 1. np tvoria výrobné a skladovacie priestory – ľahká montáž elektronických zariadeníz, 2-4.np tvoria priestory pre vývoj a testovanie softvéru, administratíva so zázemím.

Žiadateľ o územné rozhodnutie Bernina real, v.o.s., Obchodná 2, Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 31. 7. 2013
Územné rozhodnutie vydané 966/2014/10-UKSP/Ja-1, 30. 1. 2014
Žiadosť o stavebné povolenie podaná
Stavebné povolenie vydané

web od 2day