Učiteľ na ktorého sa nezabúda

Ocenenie pedagógom, ktorí sa nezmazateľne zapísali do sŕdc a myslí svojich žiakov, ich rodičov ale aj kolegov, udelí starosta Vladimír Bajan už po siedmy raz pri príležitosti osláv Dňa učiteľov. Návrhy na ocenenie týchto nezabudnuteľných učiteľov môžu posielať obyvatelia do 21. februára 2014 na miestny úrad.

Mestská časť Bratislava-Petržalka bude aj v tomto roku – pri príležitosti osláv Dňa učiteľov – organizovať slávnostné stretnutie pedagogických zamestnancov základných a materských škôl v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Na tejto slávnosti starosta Petržalky ocení najúspešnejších učiteľov a vychovávateľov školských zariadení. Súčasťou slávnosti bude aj ocenenie tých pedagógov, ktorí v živote svojich žiakov, ich zákonných zástupcov alebo kolegov, zanechali hlbokú stopu či už svojim pedagogickým majstrovstvom, láskavým a citlivým prístupom alebo pomocnou rukou ponúknutou v ťažkých situáciách. „Každoročne prichádza množstvo návrhov od ľudí všetkých vekových kategórií a za každým návrhom je jeden krásny príbeh o tom, čo všetko zmôže jeden jediný človek, ako dokáže zvrátiť osud a pozitívne ovplyvniť budúcnosť niekoho iného. Petržalčania majú to šťastie, že o takýchto nezabudnuteľných učiteľov tu naozaj nie je núdza,“ dodal starosta Vladimír Bajan. V predchádzajúcom roku si toto prestížne ocenenie z rúk starostu prevzali tri pani učiteľky Mgr. Eva Hubinská, RNDr. Alica Sivošová a Zora Dóczyová, ktoré nominovali práve ich žiaci.

Návrhy na ocenenie „Učiteľ na ktorého sa nezabúda“ môžu predkladať žiaci, absolventi, zákonní zástupcovia, bývalí či súčasní kolegovia do 21. februára 2014 elektronicky na adresu juraj.monsberger@petrzalka.sk alebo poštou na adrese: Miestny úrad, Oddelenie školstva, kultúry a športu, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava. V návrhu je potrebné uviesť meno a priezvisko predkladateľa, vrátane kontaktov (telefonický kontakt, e-mail, adresa), ďalej meno a priezvisko navrhovaného pedagóga (telefonický kontakt, e-mail, adresa), školské zariadenie, v ktorom pracoval alebo pracuje a stručné zdôvodnenie udelenia titulu „Učiteľ, na ktorého sa nezabúda“.

web od 2day