Petržalku ocenil aj tretí sektor

Nezisková organizácia Lepší svet pri príležitosti 11. výročia svojho vzniku ocenila starostu bratislavskej Petržalky Vladimíra Bajana.

Ocenenie – Najlepšie spolupracujúca osobnosť politického života za rok 2013 – si Vladimír Bajan prevzal z rúk riaditeľa pracovno-socializačného centra Dušana Mikulca počas benefičného plesu organizácie. Pri preberaní ocenenia Bajan vyjadril obdiv nad prácou ľudí, ktorí sa dokážu postarať o tých, ktorí pomoc potrebujú. „Lepší svet svojimi službami garantuje rodinám klientov práve to, čo si pre nich sami želajú. Som rád, že ľudia, ktorí dokážu myslieť na ostatných a pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú sú aj u nás v Petržalke. Verím, že aj v budúcnosti bude ešte veľa príležitostí pre pomoc a že pomáhajúcich bude čo najviac,“ dodal Bajan. Lepší svet pomáha ľuďom s mentálnym postihnutím ku kvalitnejšiemu životu. Organizácia vznikla v máji roku 2003 a odvety poskytuje služby, ktorými prispieva k jednoduchšej integrácii ľudí s mentálnym znevýhodnením a celkovú problematiku starostlivosti o klientov smeruje k čo ich najväčšiemu zaradeniu do bežného života. V minulosti pomohol petržalský starosta Vladimír Bajan so získaním väčších a vhodnejších priestorov pre zariadenie na Osuského ulici, v ktorých Lepší svet pôsobí dodnes.

Mestská časť Bratislava-Petržalka od začiatku roka získala už viacero ocenení a pozitívnych ohodnotení. V marci 2014 sa Petržalka umiestnila na treťom mieste za kvalitnú komunikáciu s obyvateľmi prostredníctvom portálu Odkaz pre starostu. Prácu petržalskej samosprávy v oblasti poskytovania sociálnych služieb seniorom pozitívne ohodnotila pracovná skupina projektu HELPS (Domáca starostlivosť o starých a ohrozených ľudí a stratégia lokálnych partnerstiev v strednej Európe). Za ukážkové zvládnutie novej povinnosti, s ktorou sa museli vysporiadať obce a mestá, pochválilo Ministerstvo hospodárstva petržalských úradníkov, ktorí pre jednoduchšie vybavenie novej povinnosti iniciatívne vytvorili potrebné tlačivá. V novembri minulého roka získala miestna samospráva ocenenie v súťaži Zlatý erb, kedy sa v kategórii „Najlepšia stránka miest a mestských častí“ umiestnila na treťom mieste.

Lepší svet - ocenenie Lepší svet - ocenenie

web od 2day