Petržalské sociálne projekty sú najlepšie na Slovensku

Oskar bez bariér je prestížnym projektom, ktorého organizátorom a vyhlasovateľom je Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Celoročná osvetová a propagačná súťaž má viesť samosprávy k výraznejšej angažovanosti v oblasti starostlivosti o zdravotne postihnutých a sociálne slabších obyvateľov. Včera na slávnostnom galaprograme v petržalskej Inchebe minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter a predseda ZMOS Jozef Dvonč vyhlásili víťaza 10. ročníka – stala sa ním Mestská časť Bratislava-Petržalka.

Mestská časť Bratislava-Petržalka vstúpila do súťaže s viacerými projektmi. “Bezpečné prostredie bez drog a ihiel“ je projekt, ktorý sa zameriava nielen na prevenciu drogových závislostí, ale aj na vytváranie bezpečného prostredia zberom kontaminovaného materiálu špeciálne vycvičenými pracovníkmi Miestneho podniku verejnoprospešných služieb a dobrovoľníkov z občianskeho združenia Odyseus. Petržalská samospráva taktiež zriadila sociálnu výdajňu, ktorá má za úlohu zmierniť ťažkú sociálnu situáciu obyvateľom Petržalky a zabezpečiť im dostupnosť nielen základných potravín ale aj iného nevyhnutného spotrebného tovaru. Keďže na území Petržalky žije viac ako 110 tisíc obyvateľov, z čoho približne 10 % sú seniori, zriadila postupne samospráva šesť denných centier pre aktívnych dôchodcov, v ktorých už tretí rok prebieha postupná rekonštrukcia a modernizácia. Tri centrá – na Medveďovej, Osuského a Gercenovej – sa už môžu pochváliť bezbariérovým prístupom. V minulom roku zabezpečila mestská časť kurzy počítačovej gramotnosti, aby aj touto cestou prispela k menšej izolovanosti a väčšej samostatnosti seniorov. Medzi každoročné priority mestskej časti patrí aj organizovanie Petržalskej kvapky krvi niekoľkokrát v roku, do ktorej sa zapájajú obyvatelia Petržalky, učitelia, zamestnanci úradu, študenti a poslanci, ktorí sa o túto vzácnu tekutinu chcú podeliť s tými, ktorí ju nevyhnutne potrebujú.

Na slávnostnom galavečere, ktorý sa konal na území Petržalky, si ocenenie Oskar bez bariér z rúk ministra Jána Richtera a predsedu ZMOS Jozefa Dvonča prevzal starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka – Vladimír Bajan. „Pôsobím v samospráve už viac ako 20 rokov a jedna z oblastí, ktoré ma od začiatku výkonu funkcie starostu Petržalky sprevádza ako priorita, je vzťah k najzraniteľnejším skupinám spoluobčanov – či už sú to rodiny s nízkymi príjmami, seniori v postproduktívnom veku, či občania s rôznymi obmedzeniami vyplývajúcimi z ich zdravotného hendikepu,“ uviedol starosta Vladimír Bajan a dodal: „Som rád, že vo svojom úrade mám fundovaný tím odborníkov a predovšetkým kolegov pod vedením Alenky Halčákovej, ktorí dokážu moje predstavy aj zrealizovať do veľkého množstva aktivít v prospech ľudí, ktorí sú často na okraji záujmu našej spoločnosti.“ Po prevzatí ocenenia ho starosta odovzdal oddeleniu sociálnych vecí, ktorému sa zároveň poďakoval za vynikajúcu prácu vykonávanú odborne a na veľmi vysokej úrovni.

Túto prestížnu súťaž organizuje od roku 2004 Združenie miest a obcí Slovenska a prihlásiť sa do nej môžu mestá, obce aj mestské časti. Oskar bez bariér je ocenenie pre mestá a obce, ktoré venujú zvýšenú pozornosť pomoci zdravotne postihnutým a sociálne znevýhodneným, a ktoré sa zameriavajú na rozvoj životných podmienok týchto občanov a umožňujú ich plnú integráciu do bežného života. V minulom roku sa Petržalka umiestnila medzi piatimi finalistami.

Oskar bez barier 2014 (3) Oskar bez barier 2014 (2)

web od 2day