Samospráva bojuje o ďalšiu cenu

Práve v týchto hodinách sa na petržalskom úrade rozhoduje o tom, či Petržalka získa Národnú cenu SR za kvalitu 2014. Minulý rok mestská časť už získala titul Efektívny používateľ modelu CAF a dnes podstupuje ďalšie externé posúdenie svojej práce. To, či Petržalka získa po ocenení Oskar bez bariér či ocenenia za výborné výsledky v riešení podnetov obyvateľov v kategórii kvality a kvantity komunikácie v súvislosti s portálom odkazprestarostu.sk, aj ďalší prestížny titul, sa rozhodne až v neskorých popoludňajších hodinách.

Tak, ako v minulom roku, aj toto posúdenie realizujú externí posudzovatelia. Zástupcov z Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, oboznamujú členovia CAF-tímu, ktorými sú nielen vedúci oddelení, ale aj zamestnanci úradu, s plnením kritérií, ktoré si zadefinovali s cieľom sprehľadniť, zefektívniť a predovšetkým smerom k obyvateľom otvoriť všetky procesy na petržalskom úrade, ktorých výsledkom má byť spokojný obyvateľ. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR koordinuje implementáciu modelov a nástrojov kvality v organizáciách verejnej správy a zároveň pôsobí ako národný organizátor Externej spätnej väzby modelu CAF a udeľuje nielen titul „Efektívny používateľ modelu CAF“ organizáciám verejnej správy, ale aj „Národnú cenu kvality SR“. Stretnutie začalo krátkou prezentáciou mestskej časti ako celku. Následne pokračovali hodnotitelia spolu s CAF-tímom návštevou jednotlivých oddelení, pričom sa aktívne zaujímali o dianie na pracoviskách a názory zamestnancov. Posúdenie bude pokračovať diskusiou o miere plnenia stanovených kritérií.

V apríli 2013 absolvovala mestská časť externé posúdenie a jeho cieľom a dôvodom bol záujem mestskej časti získať externú spätnú väzbu od nezávislých odborníkov na to, do akej miery sa jej v priebehu posledných mesiacov podarilo implementovať manažérstvo kvality prostredníctvom modelu CAF. Po dôkladnom preskúmaní všetkých parametrov udelil Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Mestskej časti Bratislava-Petržalka titul „Efektívny používateľ modelu CAF“, ktorý získala ako prvá spomedzi mestských častí.

DSC07772 DSC07784 DSC07838

web od 2day