Slovenský červený kríž ocenil 76 Petržalčanov

Na Slávnostný večer darcov krvi spojený s odovzdávaním plakiet prof. MUDr. Jana Janského a prof. MUDr. Jána Kňazovického pozval Slovenský červený kríž, Územný spolok Bratislava-mesto 76 Petržalčanov, ktorí si toto ocenenie zaslúžili darovaním krvi bez nároku na akúkoľvek finančnú odmenu.

Minulý rok v novembri si plakety a medaile prevzalo 28 Petržalčanov. Včera popoludní si na Slávnostnom večeri darcov krvi z 246 ocenených zo všetkých bratislavských mestských častí prevzalo Jánskeho plakety až 76 Petržalčanov. Jedným z nich bola aj pracovníčka úradu Ing. Darinka Hajdiaková. Sú to ľudia, ktorých možno denne stretávate na ulici, pozdravíte ich pri výťahu a ani netušíte, že možno práve vďaka ich krvi dnes prežil ďalší človek ťažkú operáciu alebo úraz.

Slávnostný večer oceňovania bezpríspevkových darcov krvi je považovaný za akt vzdania úcty a poďakovania všetkým, ktorí darujú to najcennejšie. Ako povedala predsedníčka Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava – mesto, Ľudmila Vavrová, dnes sem prišli ľudia, ktorí sú celebritami a hrdinami a práve o nich by sa malo hovoriť v médiách. že zo strany samospráv sa stretávajú s neporovnateľne väčšou ochotou ako na ostatných úrovniach. Diamantovú Janského plaketu si odniesli Monika Sýkorová, Ing. Vladimír Konta a Ján Jankovich.

Mestská časť Bratislava-Petržalka organizuje niekoľkokrát ročne Petržalskú kvapku krvi, ktorá sa snaží priniesť darcovstvo bližšie k obyvateľom a ukázať im, že strata pár hodín času je neporovnateľná so stratou celého života. Na tej ostatnej si z rúk MUDr. Malíka prevzal Bronzovú Janského plaketu aj starosta Vladimír Bajan. Ľudskosť, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľná služba, jednota a svetovosť sú základnými princípmi Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Základné princípy boli schválené XX. Medzinárodnou konferenciou Červeného kríža v októbri 1965 vo Viedni.

Bronzovú Janského plaketu dostali:
1. Milan Cedula
2. Ľubomír Zedníček
3. Ing. Vladimír Bajan
4. Marek Filo
5. Mgr. Róbert Križan
6. Andrea Smiščíková
7. Mgr. Peter Nágl
8. Ing. Roman Macher
9. Adolf Mikšík
10. Marek Miertuš
11. Mgr. Juraj Ruttkay
12. Ing. Darina Hajdiaková
13. Romana Hubinská
14. Mgr. Zuzana Šaturová
15. Ing. Barbora Kamenistá
17. Matej Bilík
18. Ing. Juraj Frőhlich

Striebornú Janského plaketu dostali:
1. Peter Borčin
2. Tibor Szomolai
3. Ing. Peter Štefančin
4. Vladimír Troščák
5. František Vyrva
6. Juraj Valent
7. Marek Pobjecký
8. Miroslav Ďurčo
9. Ing. Lenka Topoliová
10. Josef Morkus
11. Dušan Fusek
12. Branislav Zelman
13. Ján Antala
14. Mgr. Mária Zedníčková
15. Bc. Jakub Baňovič

Zlatú Janského plaketu dostali:
1. Katarína Tomášeková
2. Ing. Ľubomír Galanský
3. Eva Zapletalová
4. Ing. Mgr. Marián Magna
5. Martin Šabata
6. Štefan Malovec
7. Ing. Vladimír Oravec
8. Ivan Rúžička
9. Katarína Maková
10. Rudolf Farkaš
11. Stanislav Pazdera
12. Mgr. Eduard Mikuláško
13. Mgr. Miroslav Nagy
14. Ing. Eduard Demel
15. Ing. Štefánia Sľušíková
16. Ľubica Nalovcová
17. Igor Pros
18. Božena Nemčoková
19. Ing. Marián Camber
20. Ing. Miroslav Cisárik
21. Stanislav Kralik
22. Anna Šutvajová
23. MUDr. Jana Mrázová
24. Július Žabka
25. Roman Hladký
26. Július Bimbo
27. Jaroslav Uhnák
28. Milan Bodický
29. Jozef Berky
30. Roman Farkaš
31. Barbora Omámiková
32. Ing. Juraj Švancár
33. Lucia Malovcová
34. Ing. Juraj Zárecký
35. Pavel Krutka
36. Zoltán Bende
37. Daniel Cehuľa
38. Ing. Marián Choboda
39. Matúš Kmeť
40. Irena Krajčírovičová

IMG_3125 IMG_3138 IMG_3174

IMG_3182 IMG_3193 IMG_3201

web od 2day