Lokalitu Rovniankova samospráva opäť vyčistila

Sizyfovskou prácou by sa dalo nazvať čistenie lokalít okupovaných bezdomovcami, ktorí si pod schodami, vo výklenkoch či v parkovom poraste budujú svoje prechodné bydliská. Provizórne obydlia si zariaďujú starým nábytkom, ktorý namiesto v Zbernom dvore skončí v priestore kontajnerových stojísk, častejšie však mimo nich. Okrem množstva odpadkov, ktoré tu postupne bezdomovci nahromadia, sa musia okolití obyvatelia vysporiadať aj s ich „hygienickými“ návykmi a „vyberaným“ správaním. Mestská časť v spolupráci s Mestskou políciu pravidelne monitoruje tieto lokality a v prípade potreby požiada o pomoc s vyčistením priestoru Miestny podnik verejnoprospešných služieb. Veľakrát reaguje na podnety od samotných Petržalčanov, ktorí na problém upozornia či už na zelenej linke alebo prostredníctvom portálu odkazprestarostu.sk. Podnet je po preverení obratom zaradený do harmonogramu čistiacich prác Miestneho podniku verejnoprospešných služieb, ktorý upratovanie zrealizuje v čo najkratšom možnom čase.

Aj dnes v obedňajších hodinách sa pracovníci mestskej časti v spolupráci s Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy a v spolupráci s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka opäť podujali vyčistiť priestory na Rovniankovej 7 a 12 a na Holíčskej 5. Po skončení upratovania všetok odpad odviezli zamestnanci miestneho podniku do Zberného dvora na Čapajevovej ulici. Aj v tejto súvislosti prosíme obyvateľov, aby od októbra využili možnosť zbaviť sa starého nábytku a matracov úplne zadarmo a hodili ich do jedného zo 75 pristavovaných veľkokapacitných kontajnerov a nenechávali ich voľne dostupné pre bezdomovcov, ktorí potom znečisťujú územie Petržalky.

Rovniankova 12 pred Rovniankova 12 po

Rovniankova 5 pred Rovniankova 5 po

Holíčska 5 pred Holíčska 5 po

web od 2day