Miestnu samosprávu hodnotil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality na Slovensku udelil miestnej samospráve v Petržalke Ocenenie zlepšenia výkonnosti organizácie.

Petržalka sa začiatkom roka zapojila do pätnásteho ročníka súťaže Národná cena SR za kvalitu, aby opätovne získala nezávislú spätnú väzbu na úroveň zlepšovania sa. Prácu miestneho úradu hodnotila odborná komisia, ktorá následne samospráve udelila Ocenenie zlepšenia výkonnosti organizácie. Ide už o druhé významné hodnotenie z Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo smerom k Petržalke v oblasti riadenia samosprávy. Tým prvým bol titul Efektívny používateľ modelu CAF, ktorý mestská časť získala v máji minulého roka. Pre obyvateľov Petržalky to znamená, že majú úrad, ktorý poskytuje kvalitné služby a ktorý sa naďalej zlepšuje.

Transparentnosť Petržalky potvrdzuje aj rebríček Otvorená samospráva 2014, ktorý zostavuje organizácia Transparency International Slovensko. Podľa nej je petržalská samospráva najlepšia zo všetkých mestských častí Bratislavy. V ostatnom období miestnu samosprávu ohodnotila aj renomovaná agentúra European Rating Agency, a.s., ktorá mestskej časti priradila hodnotenia A- teda stabilný výhľad. Samospráva sa aj podľa tejto agentúry od ostatného hodnotenia z roku 2006 zlepšila, vtedy mala hodnotenie BBB+. Podľa agentúry vedenie MČ dlhodobo vytvára transparentné prostredie pre výkon svojich funkcií a pravidelne pracuje na zvyšovaní svojej transparentnosti, čo agentúra hodnotí pozitívne.

web od 2day