Koncert Komornej Opery Bratislava v Kostole Sv. Rodiny

Kostol Sv. Rodiny, štvrtok 6. novembra 2014 o 19.00 h

Začiatok novembra je tradične venovaný pietnej spomienke na našich najbližších a milovaných. Práve tento čas zvolila Komorná opera Bratislava na uvedenie vynikajúceho diela francúzskeho hudobného skladateľa prelomu 19. a 20.storočia – Gabriela Faurého.

Jeho jedinečné Requiem zaznie v priestoroch Kostola Svätej Rodiny v Petržalke už 6. novembra o 19:00 h. Práve tieto, duchovnou atmosférou nasiaknuté priestory, sú dokonalými kulisami pre prežívania vlastných smútkov a strát za zvukov takého krásneho a intímneho diela.

Je pozoruhodné, že Gabriel Fauré začal na svojom diele pracovať v období, keď v súkromí zažíval postupný odchod rodičov, pričom však sám podotkol, že Requiem nepísal pre konkrétnu osobu, ale jednoducho, pre všetkých hľadajúcich útechu. Tému smrti pritom spracoval jemne a veľmi harmonicky. „Hovorí sa, že moje Requiem nevyjadruje strach zo smrti, a niekto ho preto nazval uspávankou smrti. Ale je to, ako ja vidím smrť, ako šťastné “ spočinutie .“ Skôr ako túžbu po vyššom šťastí, než len bolestnú skúsenosť,“ oponoval sám autor kritikom.

Gabriel Fauré, nielen skvelý hudobný skladateľ, organista a pedagóg, ale i spoluzakladateľ Societé Nationale de Musique, ktorá podporovala mladých hudobných skladateľov, opustil tento svet 4. novembra 1924. Preto novembrový koncert Komornej Opery Bratislava bude venovaný i pamiatke tohto jedinečného umelca.
Zdroj: Komorná Opera Bratislava

V programe vystúpia sólisti a ženský zbor Komornej Opery Bratislava, diriguje Lukáš Kunst Lederer.
Vstupenky na podujatie zakúpite v sieti Ticketportal a v pokladniach DK Zrkadlový háj a DK Lúky.

web od 2day