Petržalčania Petržalčanom

Pri príležitosti Svetového dňa výživy a boja proti hladu odštartoval prvý ročník charitatívnej celoslovenskej zbierky potravín vo všetkých obchodných domoch Kaufland. Aj v petržalskej predajni na Romanovej ulici darovali kupujúci približne 100 kilogramov potravín, ktoré Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto v spolupráci s petržalskou samosprávou odovzdá seniorom v núdzi.

V Bratislave vo všetkých štyroch predajniach Kauflandu zbierali dobrovoľníci potraviny dňa 10. októbra 2014 v čase od 8.00 do 20.00 h. Pri vstupe do predajne na Romanovej ulici v Petržalke dostali nakupujúci letáčik s informáciami o projekte a zoznamom odporúčaných trvanlivých potravín. Počas nákupu si nakupujúci pridávali do nákupného košíka niektorú z odporúčaných trvanlivých potravín ako múka, cukor, ryža, cestoviny a po zaplatení ich odovzdávali dobrovoľníkom. Prostredníctvom Slovenského Červeného kríža Bratislava-mesto a na základe odporúčaní oddelenia sociálnych vecí Mestskej časti Bratislava-Petržalka odovzdajú pracovníci vyzbierané potraviny seniorom v núdzi v priebehu tohto týždňa.

Opäť sme mali možnosť sa presvedčiť, že Petržalčania majú k sebe blízko a vedia podať pomocnú ruku aj tým, ktorí sa často nie vlastným pričinením ocitli v núdzi. „Potravinami prispievali mladí aj tí skôr narodení. Za ich pomoc im samozrejme ďakujeme. Veď aj vďaka Petržalčanom sme vyzbierali 26 ton potravín pre 1751 rodín, respektíve priamych príjemcov potravinovej pomoci“, povedala riaditeľka územného spolku Bratislava-mesto pani Viera Uhríková.

Viac informácii o celoslovenskej zbierke sa dozviete na stránke SČK .

web od 2day