Samospráva rozdala ľuďom bez domova teplé oblečenie

Pracovníci oddelenia sociálnych služieb počas pravidelného monitoringu porozdávali teplé oblečenie a deky, ktoré v rámci predvianočnej aktivity vyzbierali od zamestnancov miestneho úradu. Pri tejto príležitosti každého pozvali na Vianočnú kapustnicu, ktorú budú rozdávať pred petržalským Tescom na Štedrý deň už od deviatej hodiny všetkým Petržalčanom.

V nocľahárňach zriadených Hlavným mestom – MEA CULPA na Hradskej ulici – a v nocľahárňach, ktoré prostredníctvom neziskových organizácií podporuje mestská časť – Domov pre každého a Nocľaháreň Sv. Vincenta de Paul – sú poskytované služby aj pre ľudí bez domova z Petržalky. Samospráva taktiež poskytla priestory v bývalých detských jasliach na Rovniankovej spoločnosti Misionárky lásky – sestry Matky Terezy, ktoré v týchto priestoroch prevádzkujú nocľaháreň pre ľudí bez domova a taktiež im poskytujú možnosť osobnej hygieny. Pracovníci sociálneho oddelenia týchto ľudí pravidelne monitorujú a v teréne im poskytujú nielen poradenstvo a pomoc pri vybavovaní dokladov, posúdenia odkázanocti či možnosti služieb poskytovaných sociálnou výdajňou. Na dnešnom šetrení za asistencie Mestskej polície skontrolovali takmer dvadsať ľudí v troch lokalitách – Janíkov Dvor, Kapitulské polia a Pečniansky les. Len štyria boli z Petržalky, ďalší zo Zlatých Moraviec či Mníšku nad Hnilcom. V letných mesiacoch vykonáva samospráva monitoring minimálne raz za mesiac a s príchodom chladnejších mesiacov sa frekvencia šetrení zvyšuje.

Bezdomovci v Pecnianskom lese Bezdomovec v Pecnianskom lese Kapitulske polia

Kapitulske polia 1 Odovzdavanie tepleho oblecenia Pribytok

Janikov dvor Bezdomovci Janikov dvor Bezdomovkyna pani Darina B.

web od 2day