Mikulášske stretnutie žiakov petržalských základných škôl

Úspešný projekt Petržalka v pohybe pokračoval v piatok 12. decembra svojím 6. ročníkom. Mikulášskeho stretnutia sa zúčastnilo viac ako 140 žiakov petržalských škôl a ZŠ Vývojová z Rusoviec. V športovej hale na Prokofievovej ulici súťažili v pohybových aktivitách a hrách viac ako dve hodiny. Zaujalo ich aj vystúpenie športového klubu zápasníkov zo ZŠ Černyševského. Žiaci i učitelia sa tešili nielen z možnosti zasúťažiť si, ale aj z darčekov a sladkých prekvapení, ktoré im pripravil Mikuláš so svojimi čertíkmi.

Aj toto Mikulášske stretnutie podporilo okrem mestskej časti Bratislava-Petržalka aj občianske združenie „Zober loptu, nie drogy“, ktoré venovalo každému účastníkovi dres. Od petržalskej samosprávy dostali školácišportové náčinie na rozvoj pohybových schopností detí i občerstvenie pre účastníkov. Stretnutie otvorila Veronika Redechová, vedúca oddelenia školstva kultúry a športu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorá privítala všetkých žiakov i pedagógov, zaželala im veselé súťaženie, pekné vianočné sviatky a bohatú nádielku darčekov. Účastníkom sa prihovoril aj prezident o.z. „Zober loptu, nie drogy“ pán Damián Exner a celý priebeh sledoval aj Petržalský Mikuláš Ján Meleg, ktorý pozorne so svojimi čertíkmi dohliadal, aby boli všetci spokojní, usmiati a nikomu sa nič nestalo.

web od 2day