Dajte vedieť o dobrých riešeniach

Starosta bratislavskej Petržalky a podpredseda ZMOS Vladimír Bajan nabáda mestá a obce, aby sa zapojili do aktuálneho ročníka prestížnej súťaže Oskar bez bariér. Podľa neho by o svojich bezbariérových aktivitách mali dať vedieť, pretože ich pozitívne riešenia v sociálnej oblasti by mohli byť inšpiráciou pre ostatné samosprávy.

Mestská časť Bratislava-Petržalka bola v tejto súťaži niekoľkokrát laureátom aj oceneným. Napokon v roku 2014 zrealizovala ďalšie aktivity, ktoré sa týkali búrania bariér a zvyšovania kvality pohybu hendikepovaných ľudí v budovách a na verejných priestranstvách. Napríklad v minulom roku v Dennom centre pre seniorov na Osuského ulici vymenila samospráva podlahovú krytinu, pričom súčasne všetky prahy nahradila za bezbariérové, takže zariadenie už môžu využívať aj ľudia s obmedzenou schopnosťou pohybu. V zariadení opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej prebehla rekonštrukcia dvoch kúpeľní na bezbariérové a taktiež zjazd z terasy a výstavba bezbariérových chodníkov v areáli umožnila využívať záhradu aj telesne postihnutým klientom zariadenia.

Starosta Petržalky a podpredseda ZMOS Vladimír Bajan v tejto súvislosti zdôrazňuje: „Poznám mnohé kúty Slovenska a po dvoch desaťročiach pravidelných stretnutí a priateľských väzieb s mnohými primátormi a starostami viem koľko úsilia, energie a nápadov investujú do zvýšenia komfortu hendikepovaných ľudí na verejných priestranstvách či úradoch, v školách, alebo domovoch sociálnych služieb vo vašich obciach a mestách. Poznám ich úžasné aktivity a oceňujem odvahu, s ktorou pomáhajú. Preto som presvedčený, že by sa do tejto súťaže mali zapojiť a prezentovať svoje aktivity.“ Tie podľa neho môžu byť inšpiráciou aj pre iných.

Vyhlasovateľom súťaže Oskar bez bariér je Združenie miest a obcí Slovenska. Patronát nad podujatím má už tradične Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. V tomto roku ide už o 11 ročník prestížneho podujatia. Starostovia a primátori môžu prihlášky do súťaže podávať do 2. marca 2015 na adresu ZMOS. Súčasťou prihlášky je opis konkrétnych projektov zameraných na pomoc zdravotne postihnutým alebo sociálne znevýhodneným obyvateľom, ktoré samospráva realizovala v roku 2014. Podklady do súťaže okrem vyplnenej prihlášky musia obsahovať aj zoznam realizovaných prác s fotodokumentáciou, buď priloženou, alebo na nosiči (CD, DVD).

web od 2day