Bowlingové centrum, Tupolevova ulica – rekonštrukcia

Bowlingové centrum, Tupolevova ulica – rekonštrukcia

Popis stavby:

Žiadateľ o územné rozhodnutie PRESPOR, s.r.o, Turbínova 1, Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná
Územné rozhodnutie vydané
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 27. 11. 2013
Stavebné povolenie vydané 1582/2014/10/UKSP/ La-9, 22. 1. 2014
Kolaudačné rozhodnutie 12222/1331/2014,15/10UKSP-La-9, 2. 2. 2015

web od 2day