Bytový dom, Čapajevova ul. 3, Bratislava

Bytový dom, Čapajevova ul. Bratislava

Popis stavby: Na záujmovom území existuje objekt zvaný „Modrý dom“, ktorý je v havarijnom stave a nie je reálna šanca jeho rekonštrukcie.

Žiadateľ o územné rozhodnutie Develop BS, s.r.o., Záhradnícka 72, BA
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 27.1.2015 požiadali o búracie povolenie
Územné rozhodnutie vydané 2.3.2015 vydané búracie povolenie
2592/2015/10-UKSP/Vč-5
Žiadosť o stavebné povolenie podaná
Stavebné povolenie vydané

web od 2day