Šesť šancí na každý deň

Presne takto môžu Petržalskí seniori vnímať atraktívnu ponuku šiestich denných centier, ktoré spravuje mestská časť. Široká škála možností aktívneho trávenia voľného času, ale aj stovky seniorov, ktorí ich pravidelne navštevujú sú dôkazmi toho, že seniorom treba ponúkať šance a vytvárať možnosti.

Mestská časť Bratislava-Petržalka postupne zriadila a spravuje šesť denných centier. Seniori v nich majú každý pracovný deň možnosti na stretnutia a rôzne aktivity. Okrem tradičných ručných prác a spoločného sledovania televízie napríklad aj prácu s počítačom, prípadne notebookom a multifunkčným zariadením. S tým spojené aj surfovanie svetom internetu, či práca s digitálnym fotoaparátom. Pri seniorských aktivitách sa mimoriadne osvedčila spolupráca so žiakmi základných škôl, ktorí najstaršiu generáciu Petržalčanov učili pracovať s počítačom a využívať moderné informačno-komunikačné technológie. Seniori sa tiež majú možnosť zúčastňovať prednášok na rôzne témy, jazykovo vzdelávať, chodiť na výlety po Slovensku, alebo sa venovať pohybovým aktivitám s cvičiteľkou. Ďalšími možnosťami pre zmysluplné trávenie času je napríklad sezónny zber liečivých bylín a vychádzky do prírody.

Najväčšie denné centrum, podľa počtu registrovaných členov, ale aj podľa rozlohy, je Denné centrum na Osuského 3. Šesť denných centier znamená pre seniorov šesť šancí ako každý deň aktívne tráviť svoj osobný čas. Najmladšie denné centrum Gercenová zriadila Petržalka v decembri 2012. Ostatné fungujú už 23 rokov. Konkrétne DC Osuského 3, DC Vyšehradská 35, DC Haanova 8, DC Medveďova a DC Strečnianska 18. Denné centrá sú otvorené v pracovných dňoch, kedy majú seniori priestor aktívne tráviť voľný čas.

web od 2day