Modré balóny so správou „Sme iní, sme vaši“ už letia svetom

Pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme zorganizovala v stredu 1. apríla Materská škola na Iljušinovej ulici „Modrý deň“, športovo-zábavné podujatie pre deti s poruchou autistického spektra. Petržalský starosta Vladimír Bajan a spevák Miroslav Žbirka spolu s manželkou Katkou pokrstili srdce vytvorené z odtlačkov detských rúk.

Deti prišli podporiť aj žiaci spolu s riaditeľom Miroslavom Cisárom zo susediacej Základnej školy na Tupolevovej ulici, v ktorej samospráva začiatkom roka otvorila elokované triedy pre predškolákov.

Na športovo-zábavnom podujatí nechýbali zástupcovia petržalského miestneho úradu, rodičia, zamestnanci ale najmä deti a ich učitelia. Všetci oblečení v modrom privítali modry den 2015 (10)svojich kamarátov, spolužiakov na zábavnom podujatí venovanom výchove a vzdelávaniu autistických detí. Cieľom modrého dňa bolo priblížiť širokej verejnosti ako prebieha vzdelávanie v špeciálnych triedach a integrácia intaktných detí a detí s „autizmom“. Výchova a vzdelávanie detí v takejto triede sa diametrálne líši od postupov v bežnej triede materskej školy. „V aplikačnej praxi využívame špeciálne metódy a didaktické postupy. Priestor špeciálnej triedy je štruktúrovaný do tzv. oddelení a výučba prebieha v bezpodnetovej miestnosti,“ opisuje postupy riaditeľka školy PaedDr. Mária Králiková, ktorá spolu so starostom Bajanom vypustila 30 modrých balónov do sveta s odkazom, že v materskej škole nerobia rozdiely a spoločne sa hrajú so všetkými deťmi.
modry den 2015 (14) modry den 2015 (15)

Starosta Bajan ocenil pedagogický zbor pod vedením pani riaditeľky M. Králikovej a vyzdvihol vzájomnú spoluprácu škôlky a školy. Výsledok tejto spolupráce je vidieť na štasťných tvárach detí a ich spokojných rodičov. „Aj preto získali tento rok MŠ Iljušinova a ZŠ Tupolevova ocenenia Škola roka, dodáva Bajan. Pre Mekyho Žbirku, ktorý prišiel spolu s manželkou podujatie podporiť, si deti pripravili tanečné prekvapenie na jednu jeho pesničku – Denisa. Svoju šikovnosť a obratnosť dokázali tiež pri zábavných a športových súťažiach, ktoré im na dopoludnie pripravili pani učiteľky. Hostia na znak podpory Svetového dňa povedomia o autizme pokrstili „Modré srdce“ vytvorené z odtlačkov detských rúk, a sami pridali vlastný odtlačok spolu s podpisom.
modry den 2015 (2) Modrý deň

Materskú školu v tomto školskom roku navštevuje 240 detí. Z dvanástich tried sú dve integrované špeciálne triedy pre deti s poruchou autistického spektra. V MŠ Iľjušinova využívajú individuálnu a skupinovú formu integrácie. Už druhý rok s veľkým úspechom aplikujú aj obrátenú formu integrácie – inklúziu. To znamená, že detičky bežnej triedy sa priamo zúčastňujú na výučbe s deťmi v špeciálnej triede na vopred dohodnutý čas. Integrovaná výchova a vzdelávanie je prínosom pre obidve skupiny detí – deti sa učia pomáhať slabším kamarátom, prejavujú empatiu a na druhej strane detí s „autizmom“ sa učia napodobňovaním svojich kamarátov ako zahajovať sociálny kontakt a sociálnu interakciu, komunikovať, športovať, spoločne sa hrať. V tejto materskej škole využívajú najmodernejšiu multistimulačnú metódu Snoezelen. Pre tento účel tu zriadili terapeutickú miestnosť s vodnou posteľou ako aj ďalšími komponentmi potrebnými pre aplikáciu tejto metódy.

Na znak súdržnosti všetkých detí poskladali deti z jednotlivých tried puzzle ako spoločný svet patraci všetkým rovnako.
modry den 2015 (4) modry den 2015 (5)
modry den 2015 (6) modry den 2015 (7)

Z programu, ktorý si deti pripravili.
IMG_7780 IMG_7782

IMG_7807 IMG_7832

web od 2day