V Petržalke otestujú 330 deviatakov

Dnes sa petržalskí deviataci zúčastnia testovania vedomostí. Celkovo sa týka 330 žiakov, ktorí budú zaradení do 35 skupín. Z nich je 11 vytvorených pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Petržalský školský úrad pritom koordinuje externý dozor aj v Rusovciach, Jarovciach a na Cirkevnej základnej škole Narnia.

V ZŠ Pankúchova 4 sa uskutoční elektronická forma testovania, ktorá je rovnocenná (aj obsahovo) s papierovou formou. Žiakom absolvujúcim T9 elektronicky pridáva e-Test k riadnemu času na vyplnenie testu aj manipulačný čas na prácu s odpoveďovým hárkom. Testovací čas papierovou formou trvá v bežných skupinách pre oba predmety – matematika a slovenský jazyk a literatúra – po 60 minút, pre skupiny so zdravotným znevýhodnením po 75 minút na každý predmet. Prvým testovaným predmetom je matematika a po 20 minútovej prestávke nasleduje testovanie slovenského jazyka a literatúry.

Dohľad nad objektívnosťou testovania budú zabezpečovať pedagógovia bez aprobačných predmetov na testované predmety z iných základných škôl, stredných škôl a odborní zamestnanci oddelenia školstva, kultúry a športu Miestneho úradu. Medzi pozorovateľmi budú vedúci zamestnanci z niektorých stredných škôl a ďalší poverení zamestnanci. Celkovo bude Školský úrad Bratislava-Petržalka koordinovať testovanie v 43 skupinách, ktoré tvorí 26 bežný skupín, 15 špeciálnych skupín a 2 elektronických skupín.

web od 2day