Testovanie 9 elektronicky si vyskúšali aj žiaci z Pankúchovej

Základná škola Pankúchova 4 je jednou zo 110 ZŠ na Slovensku, ktoré sa zapojili do elektronického TESTOVANIA 9-2015. Príprava žiakov sa začala už v júni 2013, kedy bola škola zaradená do projektu Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania s názvom „Zvyšovanie kvality vzdelávania v ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania“. V školskom roku 2013/14 sa do projektu zapojili žiaci 5. a 8. ročníka, ktorí vyplnili dotazníky ESCS, teda socioekonomický a kultúrny status žiaka. Cieľom merania bolo získať informácie o postavení základnej školy z pohľadu rodinného zázemia žiakov. Ďalší dotazník sa týkal merania sociálnej inklúzie, čo znamená prispôsobenie školy potrebám všetkých detí, čiže naučiť sa spoločne vzdelávať a spolu žiť. V máji a v júni 2014 si vyskúšali ôsmaci vypracovať testy zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky a matematickej gramotnosti. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania poskytol škole rozsiahlu spätnú väzbu z dotazníkových výsledkov, ako aj výsledky meraní z oboch predmetov.

V tomto školskom roku už deviataci vypracovávali e-testy z matematickej a čitateľskej gramotnosti a vyplnili dotazník Klíma školy a triedy. Generálnu skúšku na E-TESTOVANIE 9 absolvovali v dvoch termínoch v marci. Deviatakom zostáva vyplniť ešte dotazník k integračnému štýlu učiteľa. „Poďakovanie za realizáciu tohto projektu na našej škole patrí najmä koordinátorkám Mariane Gibejovej a Zdenke Jeneiovej a IT administrátorovi Danielovi Bachledovi„, oceňuje výbornú prácu riaditeľ školy Mgr. Štefan Rác a dodáva: „Som rád, že na základe generálnej skúšky sa 14 chlapcov a jedno dievča rozhodli, že TESTOVANIE 9 absolvujú elektronicky.“ Prečo si vybrali práve túto formu testovania zdôvodňujú žiaci takto:

Sára 9. A: „Lepšie sa mi pracuje s PC, E-TESTOVANIE považujem za ľahšie. Ako pre väčšinu spolužiakov aj pre mňa bola matematika ľahšia. Som rada, ako som si vybrala.“

Jakub 9. B: „E-TESTOVANIE je pre mňa zaujímavejšie. Vyhodnotenie testov dostanem za krátky čas. Ľahšia bola pre mňa MAT. V SJL bolo ťažšie sa rozhodnúť pri niektorých úlohách pre správnu odpoveď. Snažil som sa, aby som dosiahol čo najlepšie výsledky.“

Roman 9. B: „Testovanie som absolvoval v papierovej forme. Pri PC sa nedokážem tak sústrediť. Myslím si, že som matematiku urobil veľmi dobre. Niektorým úlohám zo slovenského jazyka som nerozumel.“

Adam 9. B: „Dobre som urobil, že som si vybral papierovú formu testovania. MAT bola pre mňa ľahšia, v SJL som mal problémy s výberom odpovede, preto som vyraďoval možnosti.“

Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Vzdelávanie. Dôležitým cieľom projektu je sprístupniť novú databázu úloh školám, vytvoriť podmienky na postupné zapojenie všetkých základných a stredných škôl v SR do elektronického testovania. Projekt uzatvoria 30. novembra 2015.

web od 2day