Dve generácie k sebe opäť našli cestu

V pondelok 4. mája 2015 sa uskutočnilo milé májové stretnutie seniorov so žiakmi základnej školy Dudova v rámci medzigeneračnej spolupráce, ktorá sa začala ešte v roku 2012. Mestská časť Bratislava-Petržalka s Nadáciou Orange vtedy pripravili projekt prepojenia seniorov a detí základných a materských škôl s názvom „Reťaz skúseností – Most generácií“. Išlo o neformálne prepojenie mladej a staršej generácie prostredníctvom zážitkových aktivít a podujatí, aby deti naučili seniorov novinkám súčasnej doby a aby seniori odovzdali svoje dlhoročné vedomosti a skúsenosti deťom. „Seniorom z denného centra Haanova sa táto spolupráca tak zapáčila, že sa rozhodli oprášiť staré priateľstvá. Obe riaditeľky, či už zo ZŠ Dudova pani Hana Závodná, tak aj z MŠ Bradáčova pani Kvetoslava Kmotorková, boli touto myšlienkou nadšené a našu aktivitu uvítali„, pochvaľovala si oživenie spolupráce vedúca Katarína Kostková. V rámci sviatočného májového stretnutia sa teda v dennom centre predstavili žiaci – členovia bábkového divadla pod vedením učiteľa Luboše Pallera – s predstavením Solúnskych bratov Cyrila a Metoda, svoje umenie predviedla aj mladá talentovaná speváčka a v doprovode s gitaristom predniesla ďalšia umelkyňa novodobú báseň. Na záver sa predstavil súrodenecký pár a potešil seniorov spoločenským tancom. O malé pohostenie sa deťom a učiteľom postarali vďační seniori. „Deti so sebou prinášajú vždy veľa radosti a chuti do života, preto budeme iniciovať spoločné aktivity častejšie,“ prezradila vedúca centra Katka Kostková.

100_3735 100_3740 100_3744

web od 2day