Cyklostojany zvyšujú atraktivitu cyklodopravy

Petržalka rozšírila možnosti služieb pre cyklistov. Koncom minulého roka získala peniaze od Raiffeisen banky vďaka čomu je v Petržalke 15 nových uzamykateľných cyklistických stojanov.

Niet pochýb, že ich ocenia hlavne tí, ktorí poznajú výhody presunu bicyklom. Hlavne, ak sú rozmiestnené pri miestach, ktoré obyvatelia navštevujú najčastejšie, ako napríklad na Haanovej pri Bytovom podniku, pri Domoch kultúry Vígľašská a Zrkadlový háj, pri Športovej hala na Wolkrovej, pri ArénaeS Gym na Gercenovej či pred tromi pobočkami miestnej knižnice. „Týmto projektom sme sa chceli Petržalčanom a návštevníkom mestskej časti postarať o bezpečné odstavenie bicyklov v nových uzamykateľných cyklistických stojanoch, a práve na frekventovaných miestach,“ približuje zámer Vladimír Bajan, starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka.

V Petržalke, pred budovami občianskej vybavenosti a verejnými inštitúciami cyklistom slúži 15 uzamykateľných cyklistických stojanov zabezpečených projektom za 2 000 eur.

Cyklostojan pred kniznicou

web od 2day