Piknik pre najmenších

Koniec školy a začiatok prázdnin oslávili aj deti zo sociálne slabších rodín evidovaných na Oddelení sociálnych vecí. Mestská časť s podporou sponzorov zorganizovala pre deti spolu s rodičmi piknik v príjemnom prostredí Sadu Janka Kráľa v čase od od 10.00 do 12.00 h.

Akcie sa zúčastnilo 36 detí vo veku od 3 do 14 rokov v sprievode rodičov. Po stretnutí detí a ich rodičov pri fontáne otvorila program vedúca oddelenia sociálnych vecí Alena Halčáková. Program začal zábavnými súťažami na 5 stanovištiach – hádzanie šípkami, mini bowling, hádzanie lietajúcich tanierov na cieľ, fúkanie balónikov na dráhe, hádzanie loptičkami do cieľa. Deti si postupne vyskúšali svoju zručnosť na všetkých stanovištiach a za každú splnenú úlohu dostali symbolickú odmenu. Kynologický klub DOGGIE pripravil pre naše deti ukážku výcviku psov, záchranárskych prác so psami a ukážky canisterapie. Deti sa mohli pohrať so psíkmi, mohli ich vodiť, dávať pokyny a pod. Pre deti bola veľkým zážitkom už len samotná prítomnosť psov a najmä možnosť komunikácie s nimi. Na záver na všetkých čakalo malé občerstvenie, ktoré zasponzorovala spoločnosť Le Cheque Dejeuner. Pre spestrenie programu pripravili pracovníci oddelenia aj malú tombolu pre mamičky.

IMG_2472 IMG_2476 IMG_2594

IMG_2526 IMG_2530 IMG_2536

IMG_2569 IMG_2574 IMG_2585

web od 2day