Autoservis – Panónska cesta, Panónska, Bratislava-Petržalka

Autoservis – Panónska cesta, Panónska, Bratislava-Petržalka

Popis stavby: Stavba Autoservis – Panónska cesta sa skladá z dvoch budov SO 01 Hl. objekt – autoservis a SO 02 Hl. objekt lakovňa. Oba objekty sú navrhnuté dvojpodlažné. Na prízemí SO 01 autoservisu je navrhnutá recepcia so vstupnou halou, kancelárie s príjímaním zákazok a kompletné zázemie servisu. Z recepcie je priamy vstup na 2. np kde sú navrhnuté kancelárske priestory a šatne pre servisnú časť. Na prízemí objektu SO 02 lakovne sú navrhnutá recepcia so vstupnou halou, kancelárie s príjímaním zákazok a kompletné zázemie servisu. Z recepcie je priamy vstup do prevádzky, kde sú aj šatne a servisná časť.
Statická doprava je navrhnutá na teréne s počtom 50 parkovacích státí, rozdelené na klientelskú časť a pre zamestnancov.

Žiadateľ o územné rozhodnutie Best 4 cars, s.r.o., Panónska 30, Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 6. 5. 2014
Územné rozhodnutie vydané 6536/2014/10-UKSP/Br-21, 10. 9. 2014
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 7.11.2014
Stavebné povolenie vydané 12127/2014/10-UKSP/Br 148, 29.12.2014
Kolaudačné rozhodnutie 4.8.2015 vydané kolaudačné rozhodnutie
7095/2015/10-UKSP/Br-82

web od 2day