Nadstavba bytového domu – 1. etapa – SO 01 – nadstavba 10 mezonetových bytov

Nadstavba bytového domu – 1. etapa – SO 01 – nadstavba 10 mezonetových bytov, Vilova

Popis stavby: Stavba rieši nadstavbu 9 podlažného bytového domu na Vilovej 29 až 37 o dve podlažia, kde sú riešené ako mezonetové byty (10 bytových jednotiek).

Žiadateľ o územné rozhodnutie Aurel Klátik, Doležalova 11, Bratislava
Anna Mikletičova, Jiskrova 6, Bratislava
Milan Mikletič, Kmeťovo nám. 1, Bratislava
Ľuboš Holič, Mraziarenská 13, Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná
Územné rozhodnutie vydané UKSP 7848 Tx1/10-Ko 32, 29. 9. 2010
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 26. 9. 2011
Stavebné povolenie vydané UKSP 16381 TX/11 Fa 172, 5. 12. 2011

11.8.2015 dodatočné stavebné povolenie 356/2015/10-UKSP/11-Ku-55

web od 2day