Petržalka prizýva obyvateľov na zasadnutia komisií

Petržalská samospráva pred každým zasadnutím miestneho zastupiteľstva dáva obyvateľom možnosť zúčastniť sa zasadnutia komisií, ktoré spolurozhodujú o udeľovaní účelových dotácií. Mestská časť obyvateľov prizýva v zmysle poslancami prijatého dokumentu Transparentná Petržalka, ktorý definuje mechanizmy kontroly a vytvára pravidlá pre priamu účasť občanov pri príprave rozhodujúcich rozhodnutí mestskej časti.

V zmysle tohto materiálu majú Petržalčania možnosť zúčastniť sa na rokovaniach komisií. Prihlásiť sa môžu elektronicky na príslušnú mailovú adresu, z prihlásených záujemcov vyžrebuje tajomník príslušnej komisie zástupcu obyvateľov, ktorý sa zasadnutí komisie zúčastní ako pozorovateľ, nemá právo hlasovať a nemá ani hlas poradný.

Aktuálne sa Petržalčania môžu prihlásiť na rokovanie:

Komisie sociálnej a bytovej, ktorá zasadá v stredu 2. septembra 2015 o 14:00 hodine na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, na 7. poschodí, miestnosť č. 712.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť elektronicky na adresu:
anna.bilanovicova@petrzalka.sk do piatka 28.augusta 2015 do 10:00 h.

Komisie športu, ktorá zasadá 28. augusta 2015 o 15:30 hodine na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, na 8. poschodí (miestnosť č. 816).
Záujemcovia sa môžu prihlásiť elektronicky na adresu:
robert.schnurmacher@petrzalka.sk do stredy 26.augusta 2015 do 12:00 h.

Komisie kultúry a mládeže, ktorá zasadá 2. septembra 2015 o 17:00 hodine na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, na 7. poschodí, miestnosť č. 712.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť elektronicky na adresu:
robert.schnurmacher@petrzalka.sk do piatka 28.augusta 2015 do 12:00 h.

web od 2day