Pozvánka – 20. výročie Dss-MOST

Výstava umeleckých diel klientov Dss-MOST, n.o., so sidlom na Haanovej 10 v Petržalke bude sprevádzaná debatami na témy spojené s duševným zdravím. Debaty sú určené pre širokú verejnosť a vstup je voľný.

Každá z debát je zameraná na inú problematiku duševného zdravia s hostami ako JUDr. Zuzana Stavrovská (advokátka), Marek Madro (psychológ, riaditeľ internetovej poradne IPčko ), PaedDr. Zuzana Karolová (INTEGRA, o.z.).

 

Dss_MOST_debata_10.9.

Dss_MOST_vystava 9.9.debaty

web od 2day