Život s nami

Miestna knižnica Petržalka a nezisková organizácia Lepší svet spoločne pripravili výstavu fotografií Andreja Lojana s názvom Život s nami. Autor na fotografiách zachytil každodenný svet klientov s mentálnym znevýhodnením. Andrej Lojan sa fotografii venuje od roku 2001. Od toho času viedol niekoľko fotografických workshopov, fotokrúžkov, bol šéfredaktorom časopisu Mladý misionár, taktiež pôsobil ako fotoeditor. Vo svojej fotografickej tvorbe sa umelecky dotýka rôznych detailov života, spracováva vnímanie skutočných hodnôt a tém, ktoré sa týkajú sociálnych otázok na celom svete. Je zakladajúcim členom Združenia PHOS.

Vernisáž sa uskutoční dňa 22. septembra 2015 o 17.00 h na pobočke Turnianska 10. Výstava potrvá do 23. novembra 2015.

Lepší svet n.o.

zivotsnami_pozvanka

web od 2day