Bezpečný a dôstojný život pre seniorov

V rámci projektu mestskej časti s názvom „Bezpečný a dôstojný život pre seniorov“ financovaného Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality sa mestská časť Bratislava-Petržalka rozhodla zorganizovať preventívne prednášky zamerané na zvýšenie kvality života a bezpečnosti seniorov prostredníctvom preventívnych aktivít v snahe chrániť ich pred kriminálnou činnosťou a protispoločenskému správaniu často páchanému na uvedenej skupine občanov.

Ciele projektu zahŕňajú i snahu oboznámiť seniorov o spôsoboch riešenia vzniknutých problémov a možnostiach inštitucionálnej pomoci a ochrany v prípade núdze. Uvedené ciele chce mestská časť dosiahnuť preventívnou kampaňou, šírením osvety a informovanosti seniorov v najpálčivejších oblastiach.

Posledné prieskumy a aktuálne správy z médií poukazujú na najfrekventovanejšie oblasti kriminálnej činnosti a protispoločenského správania páchaného na tých najzraniteľnejších – našich senioroch. Seniori sa čoraz častejšie stávajú obeťami nekalých praktík rôznych subjektov a nedisponujú dostatočnou informovanosťou a schopnosťou brániť sa pred podvodmi, nátlakom a agresiou.
Petržalská samospráva sa z tohto dôvodu rozhodla pripraviť prednášky, besedy a názorné ukážky, ako sa aj starší obyvatelia môžu brániť a chrániť.

Na základe posledných prieskumov a konzultácií so štátnou tajomníčkou Ministerstva spravodlivosti SR Monikou Jankovskou a po skúsenostiach s už uskutočnenými prednáškami pre seniorov organizovaných MČ sme sa rozhodli zorganizovať tri tematické prednášky v uvedených oblastiach:
1. Ochrana občanov pred úžerou a úžerníckymi praktikami nebankových subjektov
2. Ochrana pred nekalými praktikami nebankových subjektov a následnými exekúciami
3. Ochrana pred nekalými praktikami podomových predajcov „šmejdov“

Prednášky sa uskutočnia v dňoch 24. a 29. septembra 2015 v čase od 9:00 do 12:00 hod. v kinosále Domu kultúry Zrkadlový háj.

web od 2day