Október v knižnici a oslava 1. narodenín

Miestna knižnica Petržalka otvorila v minulom roku, v nadväznosti na jej rozvojové plány a koncepčné zámery mestskej časti, druhú modernú pobočku „rodinného typu“ v priestore samostatného pavilónu Základnej školy na Turnianskej ulici. Dňa 2. októbra 2015 uplynie rok od otvorenia tejto pobočky a knižnica je šťastná, že ju má.
Priestory knižnice na Turnianskej sú rozdelené na menší študijný a počítačový sektor pre verejnosť a samostatný priestor pre oddych a relax s možnosťou čítania, hrania spoločenských hier ale aj video a DVD projekcie. Bonusom pobočky je závesný výstavný systém, ktorý bude slúžiť k realizácii výstav určených nielen školám ale aj verejnosti. Do novozriadenej pobočky premiestnili knižný fond malej detskej knižnice z Lietavskej 14, ktorá už nespĺňala základné štandardy a normy. Detské knihy doplnili o literatúru pre staršiu mládež a dospelých. K 13 700 titulom pribudol aj dar Nadácie S. Michalkova. „Dostať knihy bližšie k malým čitateľom, to bol zámer, prečo sme začali budovať pobočky priamo na školách. Tu sa nám podarilo zriadiť pekné miesto pre celú rodinu, ktoré ako dúfam využijú Petržalčania na spoločne chvíle nielen za nepriaznivého počasia,“ povedal pri slávnostnom otvorení pobočky starosta Vladimír Bajan. Predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Sylvia Štasselová vo svojom prejave vyjadrila uznanie mestskej časti za podporu miestnej knižnice a jej projektov popularizácie čítania u detí a mládeže a vyzdvihla prínos a aktívny prístup knižnice pri zavádzaní inovatívnych myšlienok a projektov. Ku krásnemu 1. výročiu blahoželáme a prajeme najmä veľa „čítaniachtivých“ detí.

Gratulanti na oslave „1. narodenín“ pobočky:
IMG_1168 IMG_1171 IMG_1204

Toto dokázala pobočka na Turnianskej za jeden rok:
IMG_1225 IMG_1218 IMG_1219

V knižnici sa dá nielen čítať, ale aj spievať, recitovať, hrať divadlo a dokonca aj tancovať, dokázali prítomným žiaci zo ZŠ Turnianska:
IMG_1232 IMG_1239 IMG_1247

web od 2day