Pre seniorov robíme viac ako prikazuje zákon

Mestská časť Bratislava–Petržalka je v pomoci seniorom výrazne aktívna. Našim najstarším obyvateľom poskytujeme rôzne užitočné služby, o ktoré je zo strany seniorov výrazný záujem. V tomto trende chceme pokračovať aj naďalej. To znamená, že budeme robiť aj to, čo je nad rámec zákona.

Pred piatimi rokmi sme otvorili brány Sociálnej výdajne. Slúži na poskytovanie potravinového a nepotravinového tovaru ľuďom s nízkymi príjmami. Prevádzkujeme zariadenie núdzového bývania a tiež zariadenie opatrovateľskej služby. V plnej prevádzke máme šesť denných centier. V Petržalke je tiež samozrejmosťou poskytovanie sociálneho poradenstva či bezplatná právna a mediačná poradňa. Tiež vyplácame jednorazové sociálne výpomoci, a to formou platobných poukážok. V našich silách je aj prevádzkovanie Domáceho tiesňového volania. „Pomoc seniorom musí byť samozrejmá. Preto aj naďalej budeme robiť nielen to, čo nám prikazujú zákony, ale aj to, čo bude v našich silách,“ hovorí starosta mestskej časti Vladimír Bajan.

Mestská časť v spolupráci s Kultúrnymi zariadeniami Petržalky už v pondelok 5. októbra 2015 uviedla ôsmy ročník podujatia SeniorFest, ktorý potrvá do 18. októbra 2015. Na všetky podujatia majú seniori vstup voľný a mestská časť pre nich pripravila aj tento rok pestrý spoločensko-kultúrny program, zaujímavé prednášky a odborné semináre, ale aj spoločné vychádzky, prednes poézie a Jablkové hodovanie. Povestnou čerešničkou celého festivalu pre skôr narodených bude galaprogram Marcely Laiferovej.

IMG_1139 IMG_1050 IMG_1078

IMG_1094 IMG_1102 IMG_1131

web od 2day