Petržalská knižnica zas modernejšia

Miestna knižnica Petržalka spúšťa v týchto dňoch novú, modernú a užívateľsky príťažlivejšiu internetovú stránku. Petržalčania ju môžu počas októbra testovať a svoje podnety a návrhy na zlepšenie posielať na riaditeľstvo knižnice.

Webová stránka má ambíciu byť efektívnym nástrojom komunikácie knižnice s verejnosťou a zabezpečiť dostupnosť a aktuálnosť informácií pre všetky skupiny užívateľov. Nakoľko pole pôsobnosti petržalskej knižnice nie je len v požičiavaní kníh, ale organizuje aj výstavy, súťaže, spoločenské podujatia a klubovú činnosť, bolo nevyhnutné koncipovať stránku systematicky a zároveň pútavo. „Základnými atribútmi pri tvorbe stránky bola jednoduchá orientácia, systematizácia širokej ponuky aktivít, rýchla dostupnosť informácií a v neposlednom rade moderný dizajn,“ prezradila riaditeľka knižnice Katarína Bergerová.

Zo základného princípu poskytnúť hľadané informácie čo najrýchlejšie, vychádza aj grafické riešenie stránky. Je zostavená tak, aby ponúkala štruktúrované informácie, a tým maximálne sprehľadnila cestu užívateľa k jeho cieľu. Web bude aktualizovaný na dennej báze, takže interakcia bude takmer okamžitá. Užívateľ sa môže na stránke zorientovať podľa troch základných kritérií – pre akú vekovú kategóriu sú knihy určené, aká oblasť z činností knižnice ho zaujíma alebo môže použiť vyhľadávanie na stránke. Súčasťou stránky je aj databáza všetkých kníh v online katalógu, kde si čitateľ vyhľadá knihu pomocou kľúčového slova a zobrazí sa mu kompletná informácia vrátane pobočiek, na ktorých si exemplár môže rezervovať. Ďalším „vylepšením“ je elektronický kalendár podujatí, v ktorom sú prehľadne usporiadané všetky aktivity knižnice s vyznačením vekovej kategórie, pre ktorú sú určené. Zoznam nových kníh v knižnici je modernejší a prehľadnejší s priamym prepojením na online katalóg. Samozrejme nechýbajú informácie o jednotlivých pobočkách a ich vyznačenie na interaktívnej mape.

Petržalská knižnica má už desať pobočiek a tisícky registrovaných čitateľov. Moderná stránka by mala pritiahnuť najmä mladých a aktívnych ľudí, preto bolo nevyhnutné spraviť ju príťažlivejšou a zaujímavejšou. Verím, že Petržalčania aj ostatní užívatelia pošlú veľa hodnotných podnetov na sekretariat@kniznicapetrzalka.sk a spoločne tak stránku dotvoríme k dokonalosti,“ dodala pani riaditeľka Bergerová.

web od 2day