Ocenenie si tento rok prevzali dámy

Hľadanie spôsobov ako tým druhým vyplniť voľný čas, príprava zaujímavých aktivít a programov, ktoré by návštevníka potešili a vyčarili mu úsmev na tvári – to je práca naplnená túžbou. Verejnosťou často nepoznaní a mnohým neznámi ľudia, ktorí sa venujú svojej vznešenej práci s nadšením, stoja za každým spoločenským či kultúrnym podujatím v mestskej časti Bratislava-Petržalka si aj tento rok prevzali zaslúžené ocenenie ich dlhodobej obetavej práce.

Podvečer 28. októbra sa opäť odovzdávali poďakovania ľuďom, ktorí celý svoj život zasvätili práci v oblasti kultúry a osvetovej činnosti. Podujatie, ktoré vzišlo z iniciatívy starostu Vladimíra Bajana, úspešne pokračuje v oceňovaní ich náročnej a záslužnej práce. Prioritou mestskej časti Bratislava-Petržalka je nielen zachovať a rozširovať rôznorodosť kultúrnych a spoločenských podujatí, ale aj podporovať podujatia smerujúce k šíreniu kultúrnych tradícií a zvykov nášho kultúrneho dedičstva a jeho odkazu pre ďalšie generácie.

V krátkom kultúrnom programe pripravenom predovšetkým pre ocenené dámy a hostí sa predstavili skvelí hudobníci, saxofonista Milo Suchomel a klavirista Ľuboš Šrámek. Umelci odohrali tri jazzové skladby, ktoré spríjemnili slávnostnú atmosféru odovzdávania ocenení. Ocenené boli dámy z prostredia Miestnej knižnice Petržalka, folklórneho súboru, umeleckej aj tanečnej školy. Po prevzatí ocenení pripravila samospráva malé občerstvenie vo výstavnej sieni, kde sa v príjemnom prostredí výstavy obrazov minuloročného oceneného – akademického maliara Alexandra Švarca a jeho žiakov – mohli porozprávať nielen o svojej práci, ale aj plánoch a ďalších výzvach.

Ocenenie Kultúrno-osvetový pracovník Petržalky 2015 si prevzali:

Zdenka Árvayová
Od januára 1983 až do dôchodku pôsobila v službách petržalskej knižnice. Svoje odborné vedomosti a bohaté skúsenosti úspešne uplatňovala pri výbere literatúry, doplňovaní, skvalitňovaní a spracovávaní knižničného fondu a poskytovaní informácií pre čitateľov.

Zdenka  Arvayova

Mgr. Oľga Filáková
Lektorka Detského folklórneho súboru Lúčka od jeho založenia v roku 1985. V súbore sa vystriedalo viac ako 1500 detí prevažne z Petržalky a mnohé z nich pokračujú v iných súboroch. Ďalšie deti ju poznajú ako stále usmiatu a dobre naladenú riaditeľku, teraz už učiteľku, škôlky na Strečnianskej ulici.

Olga Filakova

Dagmar Korková
V knižnici pracuje od roku 1973. Je to úctyhodných 42 rokov. Jej bohaté znalosti kníh, rady a odporúčania čitateľom, sú vždy zárukou kvality. Pomáha im pri výbere literatúry, orientovať sa v širokej ponuke a správne cibriť ich čitateľský vkus.

Dagmar Korkova

Mgr. Erika Lozanová
Pôsobí na Základnej umeleckej škole Daliborovo námestie. Jej práca, láskavý a tvorivý prístup k žiakom je zárukou mnohých úspešných prezentácií a výstav. Jej žiaci sú držiteľmi mnohých ocenení z národných výtvarných súťaží aj absolventmi vysokých škôl s výtvarným zameraním.

Erika Lozanová

Viera Sádovská
Vedúca tanečnej školy klasického tanca Nezábudka, ktorú založila v roku 1990. Absolventi úspešne pokračovali a aj pokračujú v štúdiu na Štátnom baletnom konzervatóriu a účinkujú v profesionálnych súboroch. Škola sa venuje aj našim seniorom a pripravuje celovečerné vystúpenia.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Skutočnú radosť neprináša ani pohodlie, ani bohatstvo, ani pochlebovanie ľudí, ale zmysluplná činnosť.“ Wilfred Grenfell

IMG_1866 IMG_1793 IMG_1798

IMG_1819 IMG_1832 IMG_1844

IMG_1854 IMG_1858 IMG_1862

web od 2day